Disclaimer

 

Zeismeister.nl (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80007449), verleent u hierbij toegang tot www.zeismeister.nl.

Zeismeister.nl behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Zeismeister.nl spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Zeismeister.nl.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Zeismeister.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zeismeister.nl.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zeismeister.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overige

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.